พญาวังเรืองนาม   พระธาตุงามเรื่องชื่อ   น้ำตกสวยเลื่องลือ   นามนี้คือวังเหนือ