พญาวังเรืองนาม   พระธาตุงามเรื่องชื่อ   น้ำตกสวยเลื่องลือ   นามนี้คือวังเหนือ

ติดต่อ

สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ
ถนนขุนวัง ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ
จังหวัดลำปาง 52140
โทร./แฟกซ์ 054-279103
E-mail:wangnuea@doae.go.th

แผนที่ สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ