ผู้บริหาร

นางกราบทอง พุ่มอยู่
เกษตรอำเภอวังเหนือ

หน่วยงานเกษตรอำเภอ
7
7
 
พญาวังเรืองนาม   พระธาตุงามเรื่องชื่อ   น้ำตกสวยเลื่องลือ   นามนี้คือวังเหนือ

ประชาสัมพันธ์

 
ติดตามข้อมูลข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง Facebook : สนง.เกษตรอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง "Update" ข้อมูลใหม่ๆ ได้ทุกวัน!!!

box1

การกรอกข้อมูล "แบบคําร้องทะเบียนเกษตรกร"
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รอบรู้ รอบด้าน การเกษตร
"วิสาหกิจชุมชน
"

แผนอำเภอ

8
8
8
8
7
8
9
8